Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem serwisu drukarniadekoracji.pl jest Marta Knap prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drukarnia Dekoracji Marta Knap, ul. Wawelska 108 64-920 Piła, NIP: 764 232 53 68, REGON 361698660, zwana dalej „Sprzedawcą”.

  1. Sklep Internetowy świadczy sprzedaż towarów i usług, w szczególności wydruku zdjęć i plików graficznych na wybranych przez klienta materiałach.

  2. Informacje o produktach podane na Stronie Internetowej drukarniadekoracji.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Rejestracja

  1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie składania zamówienia przez system zamówień na stronie drukarniadekoracji.pl i jest niezbędna do dokonania zakupu.

  2. Wraz z rejestracją należy podać adres email oraz hasło. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.

  3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

  4. Drukarniadekoracji.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu w momencie, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

 • dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

2.5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący powinien wyrazić zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w

związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do

wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 1. Zamówienia

  1. Towary prezentowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  2. Przedstawione przez Administratora wszelkie materiały nie są gotowymi produktami. Oferowane artykuły to jedynie wzory.

  3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową drukarniadekoracji.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

  4. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

  5. Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia w systemie oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku. Jeśli Klient złożył zamówienie w systemie po godzinie 10.00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy. 

  6. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

  7. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: wyboru zamawianych towarów lub usług, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.

  8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  9. Zamówienia składane przez Klienta przyjmowane są z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

  10. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie złożenia i opłacenia zamówienia (przelew, płatność za pobraniem).

 

 1. Tryb zawarcia Umowy sprzedaży

  1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.

  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.drukarniadekoracji.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.

  3. Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać metodę płatności oraz sposób dostawy a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.

  4. Kliknięcie przycisku „zamów” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

 • przedmiot Zamówienia oraz jego numer,

 • łączną cenę zamawianych produktów lub usług,

 • sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,

 • adres domyślny pod jaki drukarniadekoracji.pl dostarczy przesyłkę i w jakim czasie.

  1. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie drukarniadekoracji.pl (dla zleceń opłaconych przelewem).

  2. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z drukarniadekoracji.pl Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.

  3. Z uwagi na to, iż nabywane w Sklepie towary i usługi (fototapeta, plakat, naklejka) są konfigurowane i wykonywane na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia złożonego przez Klienta, zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2014 , poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta w trybie art. 27 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny ) nie przysługuje.

  4. Z klientami, którzy złożyli zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, po 14 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

 

 1. Płatności

  1. Płatność za towary odbywa się z wykorzystaniem uznanych i bezpiecznych systemów płatności internetowych - przelew bankowy lub przy odbiorze.

 • Przelew bankowy

Możesz dokonać wpłaty na konto przy pomocy przelewu bankowego lub wpłacić odpowiednią kwotę w banku lub na poczcie. Poniżej dane do wpłaty:

Drukarnia Dekoracji Marta Knap, ul. Wawelska 108 64-920 Piła.

Jeśli wybierzesz tą formę płatności Twoje zamówienie trafi do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na konto. Jeśli chcesz przyspieszyć proces możesz zeskanować potwierdzenie wpłaty i wysłać do nas mailem na adres: kontakt@drukarniadekoracji.pl

 • Przy odbiorze

Istnieje możliwość zamówienia 'za pobraniem' w przypadku zamówień o wartości do 250 PLN.

W takiej sytuacji wybierz jako formę płatności "Płatność za pobraniem". Wtedy możesz zapłacić kurierowi przy odbiorze przesyłki. Kurier w takiej sytuacji przekazuje przesyłkę po wpłacie odpowiedniej kwoty.W przypadku "Płatności za pobraniem" przesyłka kosztuje 35,00 PLN

  1. Ceny opublikowane w cenniku na stronie drukarniadekoracji.pl są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. 

  2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która po zrealizowaniu zamówienia zostaje wysłana pocztą.

  3. Drukarniadekoracji.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowej oraz ich usuwania.
    

 1. Dostawa

  1. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od momentu otrzymania przez Administratora pełnej płatności za towar. Koszt dostawy zamówień niestandardowych wyceniany jest indywidualnie.

  2. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

  3. Czas realizacji zamówień zawiera się w przedziale 3 - 5 dni roboczych. Dostawa firmą spedycyjną wynosi 24h w dni robocze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).

  4. Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia Zamawiający jest zobowiązany do odmówienia przyjęcia przesyłki lub złożenia reklamacji do firmy kurierskiej w dniu dostawy towaru oraz poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy drogą mailową.

 

 1. Reklamacje

  1. Reklamację może złożyć każdy Klient, który zrealizował zamówienie na adres kontakt@drukarniadekoracji.pl

  2. Zgłaszając reklamację Klient winien jest zawsze posługiwać zamówieniem, które chce zareklamować.Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. Klient ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru, dostarczenia zdjęć przedstawicielowi Sprzedawcy celem potwierdzenia wad.

  3. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

  4. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

  5. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-15% odstępstw w zamówieniu. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych - wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.

  6. Zleceniobiorca w przypadku uznania reklamacji może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.

  7. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Klienta.

 

Uszkodzona Przesyłka

Jeżeli zauważysz, że przesyłka jest uszkodzona, otwórz ją w obecności kuriera i sporządź "Dokument Reklamacji". W ciągu 10 dni roboczych wyślemy ponownie wybrany produkt bez dodatkowych kosztów lub zwrócimy Ci pieniądze.

Jeżeli wykryłeś uszkodzenia opakowania po wyjściu kuriera, niestety "uszkodzenie przesyłki" ani "reklamacja"  nie zostanie uznane.

 

Reklamacja produktu

Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu zamówionego produktu wykryjesz wady techniczne w tym:

 • zły rozmiar

 • zły materiał

 • brak części składowych Zamówienia

 

skontaktuj się z nami i prześlij materiał w postaci zdjęć cyfrowych na adres kontakt@drukarniadekoracji.pl a my wyślemy kuriera po odbiór reklamowanego produktu.  W ciągu 10 dni roboczych wyślemy ponownie wybrany produkt bez dodatkowych kosztów lub zwrócimy pieniądze.

 

UWAGA

Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary w stanie, w jakim zostały dostarczone. W przypadku odkrycia wad technicznych po naniesieniu naklejek na materiał docelowy reklamacja nie zostanie uznana.

Do wad technicznych nie zaliczają się różnice kolorów z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe, a także faktyczne uszkodzenia wynikłe ze sposobu użytkowania produktu przez klienta.

Do rozpatrzenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu, a opakowanie zawierające reklamowany produkt musi zawierać wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego będącego częścią tego zestawu.

 

 1. Prawa autorskie

  1. Sprzedawane przez Drukarnia Dekoracji produkty objęte są prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

 1. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartych z Klientami nie będącymi Konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.